ZABAVNIQ - PRVI I JEDINI DVOJEZIČNI KLUB ZA DJECU SA NTC LICENCOM

Nakon godina saradnje sa dr Rankom Rajovićem u Novom Sadu, naš direktor Milica Čavić, profesor engleskog jezika - master filologije, odlučila je da otvori prvu privatnu predškolsku ustanovu sa NTC licencom u Republici Srpskoj i to baš u Banjaluci. Spojila je svoje obrazovanje i iskustvo u radu sa najmlađima i tako je nastao jedini dvojezični vrtić koji posjeduje NTC licencu. Naš rad se prepoznaje već godinama, a naše igrice se na NTC konferencijama vrlo rado koriste i zahvaljujući zbornicima dostupni su svima koji žele da unaprijede svoj rad.