Dvojezični klub za djecu - najbolje obrazovanje

ZabavnIQ je dvojezični klub za djecu sa NTC licencom u Banjaluci za sve roditelje koji žele da obezbjede najbolje obrazovanje za svoje dijete!
PU ZabavnIQ radi sa djecom od 1 do 6 godina u jasličkim i vrtićkim grupama i sa djecom do 10 godina u produženom boravku.

DVOJEZIČNI MODEL RADA

Djeca svaki dan imaju učeće aktivnosti na engleskom i na maternjem jeziku i u grupi pored vaspitača imaju profesora engleskog. Zahvaljujući tome dvojezičnost je uključena u svaki segment našeg vrtićkog života. Učenje, igra, boravak na svježem vazduhu, izleti, posjete, kao i svakodnevne aktivnosti kao što su obroci, higijena i druženje.

NTC MODEL UČENJA

NTC model učenja je više od samog pristupa učenju. NTC je jedini model koji uči djecu kako da uče i kako da informacije ostaju duže zapamćene, a apsolutno sve se radi kroz igru. Naša NTC licenca garantuje kontinuiranu edukaciju svih zaposlenih i garantuje kvalitet svih igrica koje svakodnevno koristimo u radu, a NTC model učenja garantuje da se svaki dan radi na razvoju intelektualnih kapaciteta naših mališana.

STE(A)M

Svi napredni modeli učenja se slažu koliko su važne STE(A)M aktivnosti za razvoj vještina neophodnih za povezivanje dvije ili više oblasti, za kreativna i inovativna rješenja nasuprot staromodnim metodama koje se fokusiranju na repetitivno učenje i pamćenje činjenica

UČENJE KROZ IGRU I EKOLOGIJA KAO PRIORITET VRTIĆA NOVOG DOBA

Jedini posao djeteta je da se igra i tačka!

I zato je učenje kroz pažljivo osmišljenu igru koja povezuje fizičke i misaone procese imperativ. Kao i svakodnevno provođenje vreme napolju, fizička aktivnost, reciklaža i svijest o važnosti očuvanja našeg okruženja.