DVOJEZIČNI KLUB ZA DJECU

 

ZabavnIQ je dvojezični klub za djecu sa NTC licencom u Banjaluci za sve roditelje koji žele da obezbjede najbolje obrazovanje za svoje dijete!

 

PU ZabavnIQ radi sa djecom od 1 do 6 godina u jasličkim i vrtićkim grupama i sa decom do 10 godina u produženom boravku. Djeca od prvog dana usvajaju strani jezik i program je zasnovan na konceptu bilingvalnog učenja. U svakoj mješovitoj grupi, pored vaspitača prisutan je i profesor engleskog koji ne isključuje, već dopunjuje maternji jezik.

 

NTC licenca garantuje da koristimo najmodernije i nakvalitetnije metode u radu. NTC sistem učenja je međunarodno priznat i konkurentni model obrazovanja koji je fokusiran na razvoj intelektualnih i drugih kapaciteta djece, a sve kroz uživanje u pažljivo osmišljenim igrama.

 

Lokacija ZabavnIQ-a je blizu OŠ P. P. Njegoš, ali i blizu rijeke Vrbas, Kastela i parkova koja nam omogućuju da sa djecom svakodnevno uživamo napolju. Igračke koje smo izabrali za naše mališane podržavaju razvoj STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) vještina i razvoj inteligencije.

 

Posjetite nas i dođite da se zajedno družimo, igramo i stvaramo uspomene!

 

Dobro došli!