NTC SISTEM UČENJA - naša djeca zaslužuju najbolje

ZAŠTO NTC SISTEM UČENJA?

-zato što je zasnovan na neuro-naukama
-zato što je rezultat 20 godina naučnog rada i direktnog rada sa djecom
-zato što priprema djecu za poslove budućnosti
-zato što nauči djecu da uče
-zato što njeguje prirodu djeteta
-zato što se uči isključivo kroz igru
-ZATO ŠTO NAŠA DJECA ZASLUŽUJU NAJBOLJE!