Dvojezični klub za djecu - najbolje obrazovanje

ZabavnIQ je dvojezični klub za djecu sa NTC licencom u Banja Luci za sve roditelje koji žele da obezbede najbolje obrazovanje za svoje dete!
PU ZabavnIQ radi sa decom od 1 do 6 godina u jasličkim i vrtićkim grupama i sa decom do 10 godina u produženom boravku.