NTC SISTEM UČENJA - naša deca zaslužuju najbolje

ZAŠTO NTC SISTEM UČENJA?

-zato što je zasnovan na neuro-naukama
-zato što je rezultat 20 godina naučnog rada i direktnog rada sa decom
-zato što priprema decu za poslove budućnosti
-zato što nauči decu da uče
-zato što neguje prirodu deteta
-zato što se uči isključivo kroz igru
-zato što naša deca zaslužuju najbolje